Obchodná činnosť

Sprostredkovateľská činnosť

Špeciálny softvér a hardvér

Vzdelávanie

Poradenstvo technicko – ekonomické

Reklama a marketing

Tvorba web stránok